Vakbondsberichten - Page 43

image-2026

CAO PO tekst hoofdstuk Duurzame inzetbaarheid

Bijgaand de tekst van het nieuwe hoofdstuk duurzaamheid zoals deze zal worden opgenomen in de cao po. Omdat de regeling duurzaamheid per 1 oktober 2014 in werking treedt is deze tekst nu beschikbaar. De tekst van overige nieuwe hoofdstukken en aansluitend de gehele cao po zal zodra deze gereed zijn in zijn geheel worden geplaatst. CAO ...
Lees verder »
image-2015

Geef de leraar de ruimte bij zijn professionele ontwikkeling

Leraren willen zelf de regie hebben op hun professionele ontwikkeling. Het lerarenregister kan op hun steun rekenen, mits zij daar zelf over gaan. Dat blijkt uit een peiling onder de achterban van de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie. De ondervraagde leraren vinden dat ze met het register kunnen aantonen dat ze goed opgeleid zijn voor hun ...
Lees verder »
image-2004

Onderwijsbegroting 2015: Geef de leraar de ruimte!

Zowel in het vorig jaar gesloten Nationaal Onderwijsakkoord als in de Onderwijsbegroting 2015 staat de leraar en diens vakmanschap centraal. Dat vindt de FvOv winst, immers een goede leraar maakt voor de leerlingen het verschil. Geef de leraar de ruimte om keuzes te maken die hij/zij belangrijk vindt. Dat kan een master-opleiding zijn maar dat ...
Lees verder »
image-1986

Onderzoek: Een goed begin is het halve werk

Om een leraar een vliegende start te kunnen geven, is begeleiding erg belangrijk. Deze begeleiding kan in het primair onderwijs nog op een aantal vlakken verbeterd worden. Er is vaak geen sprake van een echt inductieprogramma. Ook bestaat er nog geen overheidsbeleid voor. Het onderzoek Een goed begin is het halve werk geeft inzicht in ...
Lees verder »
image-1984

Reactie op Miljoenennota 2015 VCP

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar “De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten ...
Lees verder »
image-1972

Interesse in de functie Expertcoach bij de stichting leerKRACHT?

De leerKRACHT-aanpak bestaat uit een intensief transformatieprogramma op scholen, gecombineerd met een groot aantal forumbijeenkomsten voor deelnemers van scholen. De scholen werken hierbij samen in regionale leerKRACHT ‘cirkels’ van 8 tot 12 scholen die begeleid worden door 2 tot 3 Expert Coaches van stichting leerKRACHT. De Expert Coach is verantwoordelijk voor het opstarten, uitvoeren van ...
Lees verder »