Vakbondsberichten - Page 2

image-4812

FvOv: Actiebereidheid is groot

De verenigingen van de FvOv hebben de mening van hun in het PO-werkzame leden gepeild. Duidelijk is dat de actiebereidheid groot is. Wel worden er vraagtekens gezet bij het actiemiddel van een massale meerdaagse staking (in november). Na de zeer succesvolle stakingsdag van 5 oktober en het teleurstellende regeerakkoord zijn de leden zeker bereid om een ...
Lees verder »
image-4810

Onderwijsbonden: nieuwe acties onvermijdelijk

Peilingen van onderwijsbonden geven eenduidig beeld: leden van de onderwijsbonden willen doorgaan met acties in het primair onderwijs. Dat blijkt uit raadplegingen van de achterbannen van FvOv, CNV Onderwijs, AOb, FNV Overheid. Er moet meer geld komen voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. De bonden vormen samen met PO in actie, de PO-Raad en ...
Lees verder »
image-4808

Lerarenregister is niet het doel maar een middel!

Op dit moment is het lerarenregister in de media een hot item. Met name de tegenstanders roeren zich flink. Dit schooljaar is een jaar waarin het vrijwillige register wordt omgezet in een verplicht register, met een wettelijke basis. Zoals dat bij dit soort grote operaties altijd gaat, is er sprake van een grote tijdsdruk terwijl ...
Lees verder »
image-4805

Het PO-front wil in gesprek met minister Slob over noodzaak eerlijk salaris en minder werkdruk

Het kabinet Rutte III weigert de problemen in het primair onderwijs echt aan te pakken. Dit blijkt uit een beperkt budget voor salarissen van 270 miljoen euro en pas aan het einde van de regeerperiode geld voor werkdrukverlichting. Hiermee negeert het kabinet de krachtige oproep van 5 oktober voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. ...
Lees verder »
image-4783

Reactie FvOv op het Regeerakkoord

In de aanhef van de paragraaf over Onderwijs begint het hoopvol: ‘We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken’. Maar wordt dat ook waargemaakt in de tekst? Wat is er overgebleven van de plannen van verschillende regeringspartijen om te investeren in het onderwijs? ...
Lees verder »
image-4780

Leraren van het Jaar 2017 bekend!

De FvOv feliciteert Tjeerd van den Elsen (po), Christa Rietberg (so), Didy Pijpker (vo) en Conrad Berghoef (mbo) met hun titel Leraar van het Jaar 2017! De winnaars zijn stuk voor stuk uitblinkers in hun vak en gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs. Ze zijn een jaar lang hét gezicht van de ...
Lees verder »