Nieuwsbrief - Page 2

image-4871

Nieuwsbrief 2017-5

Lees hier Nieuwsbrief 2017-5 Onderwerpen: Vakvisie muziek curriculum.nu: denk mee! Studiedag voor docenten CKV/kunstvakken VMBO PO-Front gaat door met actie voeren MR-cursussen Webinar functiemix & onderwijskwaliteit terugkijken Onderhandelingen CAO-VO weer begonnen CMHF zoekt kandidaten die onze pensioenbelangen bij ABP willen behartigen LerarenOntwikkelFonds: tweede aanvraagronde gestart De Muziekwedstrijd
Lees verder »
image-4742

Nieuwsbrief 2017-4

Lees hier Nieuwsbrief 2017-4 Onderwerpen: Leraren en schoolleiders gezocht voor herziening onderwijscurriculum Meer Muziek in de klas! - update Cursus Innovatie Muziekeducatie Verlaag de kosten van het VLS-lidmaatschap Meld je aan voor de VLS Klankbordgroep PO VLS schrijft mee aan manifest kwalitatief goed muziekonderwijs Examenverslag Muziek 2017 Methodeproeverij PO/SO Ins & Outs over de staking van ...
Lees verder »
image-4643

Nieuwsbrief 2017-3

Lees hier Nieuwsbrief 2017-3 Onderwerpen: Ontwikkelteam kunst & cultuur PO/VO Actiedag PO-front was luid en duidelijk! Inspiratiedag 'Celebration!' voor muziekdocenten VO Deelname Buma Music Academy volgend schooljaar toch gratis Oude Muziek&Onderwijs aangeboden Wij willen graag weten in welke sector je werkt. CAO PO opgezegd Subsidieregeling PABO's open Meedenksessies lerarenregister Kandidaatstelling afvaardiging deelnemersvergadering Lerarenregister Vacatures Onderwijscoöperatie Collectiviteitskorting ...
Lees verder »
image-4374

Nieuwsbrief 2017-2

Lees hier Nieuwsbrief 2017-2 Onderwerpen: Curriculumvernieuwing PO en VO Algemene ledenvergadering Examenbesprekingen: meld je aan! Zomercursus HKU Innovatie Muziekeducatie Eindopdracht VMBO gelijk beoordelen Adviestabel opsturen examenwerk Op de formatietafel: naar de broodnodige kwaliteit in de kunstvakken op alle basisscholen Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer! Subsidieregeling cultuureducatie VMBO, praktijkonderwijs en VSO Hoe komt de N-term ...
Lees verder »
image-4204

Nieuwsbrief 2017-1

Lees hier Nieuwsbrief 2017-1 Onderwerpen: VLS pakt studiedagen voortaan anders aan VLS/Gehrels Studiedag PO Vooraankondiging examenbesprekingen Webinar hoe komt de N-term tot stand? Cito-bijeenkomst over constructie muziekexamens Statement kwalitatief muziekonderwijs op de basisschool Tweede editie Music University Days Digitale handreiking CKV online Nieuws in de klas gratis via Blendle voor docenten en leerlingen Kunst en cultuur ...
Lees verder »
image-4104

Nieuwsbrief 2016-10

Lees hier Nieuwsbrief 2016-10 Onderwerpen: VLS wil oude koeien uit de sloot Méér muziek in de klas, worden we blij? Voortgang Onderwijs2032 Examendocenten vwo muziek oude stijl gezocht voor testen nieuwe examenblokken Praktijkbeoordeling eindopdracht vmbo Feit of fictie over het lerarenregister: wat zijn de feiten? Ik heb een examenklas Zo zit dat met uw pensioen! ABP-premie stijgt in 2017, kabinet compenseert Kunstzone zoekt per direct een ...
Lees verder »