Nieuws - Page 99

image-1984

Reactie op Miljoenennota 2015 VCP

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar “De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten ...
Lees verder »
image-1977

De eerste app van het Concertgebouworkest is klaar

Het Concertgebouworkest heeft de eerste van vier educatieve apps uitgebracht. Met deze educatieve app kunnen kinderen thuis of op school de avonturen van Peter, grootvader, de kat, de eend, het vogeltje en natuurlijk die vervelende wolf actief meebeleven. Een video-opname van Prokofjevs Peter en de wolf door een zichtbaar enthousiast Concertgebouworkest onder leiding van Otto ...
Lees verder »
image-1972

Interesse in de functie Expertcoach bij de stichting leerKRACHT?

De leerKRACHT-aanpak bestaat uit een intensief transformatieprogramma op scholen, gecombineerd met een groot aantal forumbijeenkomsten voor deelnemers van scholen. De scholen werken hierbij samen in regionale leerKRACHT ‘cirkels’ van 8 tot 12 scholen die begeleid worden door 2 tot 3 Expert Coaches van stichting leerKRACHT. De Expert Coach is verantwoordelijk voor het opstarten, uitvoeren van ...
Lees verder »
image-1970

VO-sector neemt werkstress op in Arbocatalogus-VO

De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de grootste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs en biedt daarmee duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. Lees verder...
Lees verder »
image-1967

Integrale tekst nieuwe CAO-VO

Dit is een versie van de cao-vo die nog niet formeel door de cao-tafel is geaccordeerd. Wellicht kunnen er dus nog veranderingen in deze tekst aangebracht worden. Deze tekst biedt in ieder geval de werknemers en de werkgevers voorlopig duidelijkheid. De vastgestelde cao zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. CAO-VO
Lees verder »
image-1963

Een professional is nooit uitgeleerd

Het Platform Onderwijs van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) doet aanbevelingen met betrekking tot de positie die het onderwijs in de samenleving inneemt, en onderstreept de wenselijkheid te investeren in kennis en niveau, met de nadruk op topkwaliteit van het onderwijs. Met deze notitie laat de VCP zien wat haar toekomstvisie op het onderwijs is. De ...
Lees verder »