Nieuws - Page 86

image-2183

Handreiking professionaliseren VO

Om professionalisering in vo-scholen een impuls te geven, heeft Voion i.s.m. Berenschot en een afvaardiging van directeuren, P&O’ers en docenten uit het vo een Handreiking Professionaliseren vo gemaakt. In deze handreiking introduceert Voion een denkmodel om professionalisering in vo-scholen te optimaliseren en in lijn te brengen met de koers van de school. Voion is ervan ...
Lees verder »
image-2181

Duurzame inzetbaarheid speerpunt in Sectorplan-VO

De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn blij met de goedkeuring van het sectorplan door minister Asscher (SZW). Daarmee kan de sector werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in het voortgezet onderwijs en de werkloosheid beperken. De uitvoering kost bijna € 8,4 miljoen; daarvan betaalt SZW € ...
Lees verder »
image-2178

VCP-visie ‘Naar een eigentijds pensioenstelsel!’

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij ook de CMHF is aangesloten, kiest ervoor om de sterke punten van ons huidige pensioenstelsel overeind te houden, maar is van mening dat het pensioenstelsel belangrijke aanpassingen nodig heeft. ”Individueel waar het kan, collectief waar dat verstandig is en solidair waar dat wordt geaccepteerd, zijn de uitgangspunten voor de ...
Lees verder »
image-2176

Scholings/inspiratiedagen voor muziekdocenten VO

Ook dit jaar organiseert de VLS samen met de Music+ Academy inspiratiedagen voor muziekdocenten VO. Begin november vond de eerste dag in deze editie plaats, en wel in Amsterdam. De beelden spreken voor zich! Wil je het ook meemaken? Schrijf je dan nu in voor Tilburg op donderdag 27 november. De dag staat in het teken ...
Lees verder »
image-2172

Studiedag kunst algemeen op 8 januari

Op donderdag 8 januari 2015 houden de kunstvakverenigingen gezamenlijk een studiedag voor docenten Kunst algemeen van zowel havo als vwo. De studiedag heeft plaats in Utrecht in cursus- en vergadercentrum Domstad. De dag begint om 9.30 met een inloop. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.45 uur, waarna er nog gelegenheid ...
Lees verder »