Nieuws - Page 82

image-2352

Regiobijeenkomst PO: ‘Muziekonderwijs in de 21e eeuw’

‘Muziekles in de 21-ste eeuw’ Waar: Pabo Haarlem (Hogeschool Inholland) bijdorplaan 15 Haarlem Wanneer: woensdagmiddag 4 maart (van 14.00 tot 17.00) Voor wie: vakleerkrachten primair onderwijs Tijdens deze middag staan de volgende onderdelen op het programma: Kennismaken met elkaar Toekomst muziek in het primair onderwijs Uitwisseling van ervaringen Uitwisseling lesmateriaal, oa liedmateriaal (neem zelf één of meerdere van je toplessen mee) Workshop werken met ...
Lees verder »
image-2333

Toptalentontwikkeling in kaart gebracht

De Inventarisatie Toptalentontwikkeling, die het LKCA onlangs heeft afgerond, laat onder meer zien welke voorzieningen een rol spelen en hoe deze over het land en de diverse disciplines zijn verspreid. De gedetailleerd uitgewerkte resultaten bieden de actoren in en rond dit werkveld belangrijke informatie. De ontwikkeling van jong toptalent in de kunsten staat sterk in ...
Lees verder »
image-2330

De kunst van het beoordelen

Beoordeling is een heikel punt binnen de kunstvakken. Steeds meer docenten zien het nut ervan in, maar hoe beoordeel je de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen het beste? Cultuur+Educatie41 van LKCA is gewijd aan de kunst van het beoordelen. Daarnaast bevat het nummer twee bijdragen over monitoring van cultuurbeleid. Feedback In het kunstonderwijs krijgen leerlingen vaak praktische opdrachten. ...
Lees verder »

Bussemaker vraagt Raad voor Cultuur advies over toekomstig cultuurbeleid

Minister Bussemaker van OCW vraagt de Raad voor Cultuur om advies over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. Op 15 januari aanstaande overlegt de minister met de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over deze concept-adviesaanvraag. Agenda cultuurbeleid De minister vraagt de raad om te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Hoe ...
Lees verder »
image-2223

Laatste mogelijkheid aanmelden studiedag kunst (algemeen)

Studiedag Kunst algemeen over Film als kunstdiscipline en met diverse workshops analyse en didactiek Op donderdag 8 januari 2015 zullen de kunstvakverenigingen gezamenlijk een studiedag houden voor docenten Kunst (algemeen) van zowel havo als vwo. De studiedag zal plaatsvinden in Utrecht in cursus- en vergadercentrum Domstad. De dag is van 9.30 tot 17.00 uur. Bekijk het ...
Lees verder »