Nieuws - Page 120

image-1741

Genomineerden Leraar van het Jaar 2014 bekend

Fantastische leraren konden tot en met 11 april aangemeld worden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014 en vele honderden leraren zijn aangemeld. Na de eerste juryronde zijn er 37 genomineerden overgebleven: tien genomineerden voor het basisonderwijs, tien voor het voortgezet onderwijs, acht voor het middelbaar beroepsonderwijs en negen voor het speciaal onderwijs. Lees ...
Lees verder »
image-1696

Word jij gespreksleider van een boeiende dialoog?

De Onderwijscoöperatie zoekt leerkrachten die geïnteresseerd zijn in de rol van gespreksleider van dialogen over het onderwijs. Wat is een Dialoog? In een prettige omgeving gaan maximaal acht deelnemers onder begeleiding van een gespreksleider in gesprek gedurende ongeveer 2 uren over een thema dat hen aan het hart gaat. De dialoog bestaat uit vier stappen: - kennismaken - ervaringen delen - ...
Lees verder »
image-1693

Informeel overleg over CAO MBO

De onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie MBO Raad hebben op woensdag 21 mei a.s. informeel overleg over een nieuwe cao. 'We tasten af of er serieuze plannen op tafel komen', zegt José Muijres, woordvoerder van de bonden, over de gesprekken. Wanneer er een onderhandelbaar voorstel komt, kan er weer formeel gepraat gaan worden. Na de staking van ...
Lees verder »
image-1647

Het jubileumfeest in woord en beeld

Nog een serie foto's van het Jubileumfeest, gemaakt door Peter de Wit. Hier speelt 'Clean Pete' uitgebreid met Anne Pastoor op gitaar. Anne Pastoor Welkomstwoord door VLS-voorzitter Reyer Ploeg Intermezzo 'Clean Pete' Jos Herfs verzorgt een geestige historische terugblik Jos Herfs Aandachtig gehoor Aan Jan van Rossem is het eerste exemplaar van ons jubileumboekje uitgereikt en hij houdt een mooie dankspeech Timo Lehtovaara ...
Lees verder »
image-1629

Ledenraadpleging CAO VO (t/m 17 mei)

Op dinsdag 15 april heeft de FvOv gezamenlijk met de andere onderwijsvakbonden een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, de onderhandelingen hebben al met al een klein half jaar geduurd en waren zeer lastig. De nieuwe cao loopt van 1 augustus 2014 tot 1 ...
Lees verder »
image-1615

Onderhandelaarsakkoord CAO VO

Op 15 april jl. is een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs afgesproken. Meer uitleg over het akkoord vindt u op de website van de FvOv en in het Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014-2015. Graag nodigt het bestuur van de VLS u - mede namens de FvOv - uit voor een van de vijf informatiebijeenkomsten, die ...
Lees verder »