Auteur-archief: Algemeen Bestuur - Page 23

image-1864

Verslag overleg Tweede Kamer over cultuureducatie en -participatie

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker waren bij het debat aanwezig. Het LKCA maakte een verslag.
Lees verder »
image-1805

Nascholingsdagen Music+ Academy

Speciaal voor muziekdocenten uit het Voorgezet Onderwijs De succesvolle inspiratiedagen van 2013 krijgen een vervolg! Vorig jaar organiseerden de VLS en de Music+ Academy samen een tweetal inspiratiedagen voor muziekdocenten uit het VO. De spotlight stond bij deze dagen op het eigen muzikantschap van de deelnemers. Dat deze focus aansprak bleek uit de 70 deelnemers die we ...
Lees verder »
image-1792

Het Koninklijk Concertgebouw in de wolken, reactie van Reyer Ploeg op Volkskrantartikel

Het Koninklijk Concertgebouw in de wolken De zomer is veelbelovend begonnen. Onze hofleverancier uit Amsterdam heeft zich over het muziekonderwijs op basisscholen in Nederland ontfermd, zo blijkt uit het artikel in de Volkskrant van zaterdag 21 juni. Nu bestaat muziekonderwijs in ons land eigenlijk niet meer en is het al langer een tendens dat spelers op ...
Lees verder »
image-1787

Algemene Ledenvergadering 2015

De algemene ledenvergadering van 2015 wordt gehouden op maandag 15 juni 2015. Locatie: Hoofdgebouw Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 27, Utrecht Aanvang: 18.00 uur We stellen het op prijs als u uw komst aankondigt via de e-mail zodat we kunnen zorgen voor genoeg broodjes. Agenda Jaarverslag 2014 Beleidsplan 2015-2016 concept Notulen ALV 2014
Lees verder »
1 22 23