image-3831

Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs

De cijfers over de functiemix in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2015 zijn vorige week gepubliceerd. Regionale en individuele ondersteuning geeft impuls aan functiemix. Het functiemixpercentage laat een heel geleidelijke groei zien; het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel het percentage ...
Lees verder »
image-3829

Overzicht premies en belastingen per 1 juli 2016

De VCP heeft weer een bijgewerkt overzicht waarin de belangrijkste parameters op het gebied van werk, inkomen en vermogen staan vermeld. De VCP zet halfjaarlijks de relevante cijfers voor u op een rijtje. De hoogte van het wettelijk minimumloon is per 1 juli aangepast en daaraan gekoppeld de hoogte van de AOW-uitkering. Verschillende premies, belastingtarieven ...
Lees verder »
image-3827

Let op met opnemen deeltijdpensioen langer dan 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf 1 juli jl. zijn de regels om door te werken en tegelijkertijd gebruik te maken van deeltijdpensioen door de belastingdienst veranderd. Dit is het gevolg van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. De VCP adviseert mensen om contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder indien zij langer dan vijf jaar voor de voor hun ...
Lees verder »
image-3824

Muziek in het onderwijs van de toekomst

Het plan OnsOnderwijs2032 heeft bij veel vakverenigingen en zeker bij de kunstvakverenigingen veel stof tot discussie opgeworpen. Er is alleszins reden tot bezorgdheid en als VLS willen we dan ook een krachtig pleidooi houden voor het verankeren van kwalitatief muziekonderwijs voor alle kinderen. We roepen onze leden op ons als bestuur daarin te steunen. Dat ...
Lees verder »