image-3933

Docentenmiddag: Tinguely, kunst en technologie, 5 oktober

Studiemiddag in het Stedelijk Museum in Amsterdam voor kunstdocenten in het voortgezet onderwijs. Michiel Koelink, kunstenaar en initiator van TechnologyLab_ aan de Breitner Academie, geeft een lezing over hoe je leerlingen nieuwsgierig maakt door je kunstlessen vakoverstijgend vorm te geven. Daarna maken de museumdocenten jou nieuwsgierig door je mee te nemen naar de tentoonstellingen. De docentenmiddag ...
Lees verder »
image-3930

Meer geld voor meer cultuur(onderwijs)

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Op 20 september maakte Bussemaker haar besluiten voor ...
Lees verder »
image-3928

Rijk zet in op gelijke kansen kinderen en jongeren

Dit jaar bracht Prinsjesdag goed nieuws: het Rijk investeert in cultuur, onderwijs én armoedebestrijding, met aandacht voor kinderen. De boodschap is helder: alle kinderen gelijke kansen bieden in het onderwijs, maar ook in de vrije tijd. De middelen komen van twee ministeries: OCW en SZW. Wat betekent dit in de praktijk? Lees meer...
Lees verder »
image-3926

Vacatures: nieuwe werknemersleden van de Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs

Wegens de instelling per 1 januari 2017 van de nieuwe Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs) zoeken de personeelsvakorganisaties, waaronder de FvOv, vier werknemersleden. Het is belangrijk dat de nieuwe Landelijke Commissie van beroep evenwichtig is samengesteld uit leden die bekend zijn met het funderend onderwijs. Ook is van ...
Lees verder »
image-3924

Online dialoog 26 september en dialoog op scholen 4-5-6 oktober

Afgelopen januari is een advies aan staatssecretaris Dekker uitgebracht over het onderwijscurriculum. Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. Jij als leraar weet het beste hoe het onderwijscurriculum eruit moet zien. Daarvoor organiseert de Onderwijscoöperatie de Verdiepingsfase en horen we daarin graag van jou! Online discussieavond Voor de zomer stond de reactie van leraren het advies ...
Lees verder »
image-3921

VCP: Werkende middengroepen betalen nog altijd de rekening

Het kabinet heeft in de Miljoenennota weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het essentieel dat het herstel zich vertaalt naar meer volwaardig werk en meer ...
Lees verder »