image-6054

Start van CAO-onderhandelingen VO onder een slecht gesternte

Cao-partijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat de broodnodige investeringen op Prinsjesdag zijn uitgebleven en spreken daarover hun grote teleurstelling uit. Sociale partners constateren daarmee dat er een grote druk ligt op de cao-onderhandelingen. De vakbonden (waaronder de FvOv) en de cao-delegatie van de VO-raad schoven op 18 september 2019 voor het eerst aan tafel om inhoudelijk te ...
Lees verder »
image-6051

ABP: kortingen lopen op tot ruim 18%

CMHF maakt zich grote zorgen nu blijkt dat de nieuwe parameters gaan leiden tot hoge kortingen, èn hogere pensioenpremies. De inkt van het pensioenakkoord was nog nauwelijks opgedroogd toen het langverwachte rapport van de commissie Dijsselbloem verscheen. Daarin werden strengere regels aangekondigd waarmee de pensioenfondsen rekening moeten houden. De ontwikkelingen op de financiële markt deden ...
Lees verder »
image-6049

De Onderwijsbegroting 2020: een grote tegenvaller

De verwachtingen waren al niet hooggespannen, maar de onderwijsbegroting 2020 is een grote teleurstelling voor het onderwijs. Het kabinet stelt een hoge prioriteit te geven aan de bestrijding van het lerarentekort. In de begroting is daar echter niets van terug te zien. Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, verwoordt het als volgt: ‘Dit jaar hebben ...
Lees verder »
image-6047

Eerste reactie VCP op Troonrede: Investeer in werknemers, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een fatsoenlijk inkomen en gezond de eindstreep halen. Voor structurele investeringen zou nu voldoende ruimte moeten zijn, nu de rente op schatkistpapier negatief is en de overheidsfinanciën op orde zijn. Daarnaast moet fors ingezet worden op ...
Lees verder »
image-6045

FvOv plaatst kritische kanttekeningen bij Kamerbrief ‘Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt’

Als federatie van elf verenigingen van leraren, ondersteuners en begeleiders in het onderwijs onderschrijven we de noodzaak om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken! Loon en werkdruk zijn daar wat ons betreft de leidende elementen. De ministers noemen dit ook, maar gaan hier in het vervolg van de brief volledig aan voorbij. De – ...
Lees verder »
image-6041

Doe mee aan de tweede monitor CKV havo/vwo

Wat vinden leerlingen van het nieuwe examenprogramma voor CKV havo/vwo? Deze vraag staat centraal in de tweede monitor die SLO uitvoert naar dit nieuwe vak. Kunnen leerlingen kunst ‘actief meemaken’, wat zijn hun favoriete kunstdisciplines en hoe voeren ze het CKV-onderzoek uit? Docenten kunnen hun eigen ervaringen delen of hun leerlingen vragen de enquête in te ...
Lees verder »