image-5041

Belangrijke informatie over afschaffen ANW-compensatie: vangnet voor meer mensen!

Dit is een aangepast bericht want sinds 12 februari is bekend dat het vangnet ook voor de huidige werkenden van toepassing is, als zij dienstjaren hebben voor 1996. De bedragen zijn flink opgelopen en de doelgroep is een stuk omvangrijker (48+-ers) dan men steeds dacht! Jacqueline van Langeraad, onze FvOv/CMHF-vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan ABP, heeft ...
Lees verder »
image-5039

Aanpak werkdruk onderwijs in po hard nodig

Het aanpakken van werkdruk is een belangrijke vereiste om professionals goed hun werk te kunnen laten doen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het werkdrukakkoord dat in het primair onderwijs is gesloten. De druk die onderwijzers in hun dagelijkse werk ervaren is groot, onder meer door extra taken en gebrek aan mankracht.. ‘Voor docent, ...
Lees verder »
image-5031

Werkdruk geregeld, nu het salaris nog

De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen is voor de partijen in het PO-Front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-Front grotendeels ingewilligd. Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris voor leraren moet omhoog. En ...
Lees verder »
image-5027

Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet heeft vertrouwen in deze plannen en zorgt dat de scholen eerder ...
Lees verder »